Όροι και προυποθέσεις συμμετοχής

H εταιρεία με την επωνυμία «Γεώργιος  Χρυσοσπάθης», εκδότρια εταιρεία του περιοδικού «Επισκευαστής Αυτοκινήτου» και εφεξής καλούμενης  χάριν συντομίας «εταιρεία», σε συνεργασία με τις εταιρείες «Messe Frankfurt Greece» και  «Travel4Fairs», εφεξής καλούμενες «Χορηγοί Διαγωνισμού», διενεργεί διαδικτυακή κλήρωση  για τον διαγωνισμό “Automechanika Frankfurt 2018”.

Η διαδικτυακή κλήρωση περιλαμβάνει ως δώρο για έναν νικητή μια δωρεάν επίσκεψη στην “Automechanika Frankfurt 2018”, που λαμβάνει χώρα από 11/9/2018 έως 15/9/2018. Το ταξίδι περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση από Ελλάδα προς Φρανκφούρτη μετ’ επιστροφής, έξοδα διαμονής για 2 διανυκτερεύσεις στην Φρανκφούρτη σε ξενοδοχείο 3* σε μονόκλινο δωμάτιο και μια κάρτα εισόδου διαρκείας στην έκθεση. Δέκα ακόμα κληρωθέντες θα κερδίσουν από μια κάρτα εισόδου διαρκείας στην έκθεση. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δηλώνει ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής σε αυτόν.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αποδέχονται  ότι τα προσωπικά δεδομένα, που οι ίδιοι καταχωρούν, θα συλλέγονται σε αρχείο και θα επεξεργάζονται από την εταιρεία που έχει έδρα στην οδό Δαναών 75,  Ίλιον και τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5155930. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης  και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία είναι η εκτέλεση υπηρεσιών που απορρέουν από την παρούσα κλήρωση. Κάθε  συμμετέχων διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα  του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων  του βάσει του άρθρου 13 του Ν.2472/97, κατόπιν έγγραφου αιτήματος στην εταιρεία.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώνουν στην σελίδα του διαγωνισμού στο website του περιοδικού www.autoepiskevastis.gr  τη φόρμα συμμετοχής με τα επαγγελματικά τους στοιχεία.

Ο διαγωνισμός θα λήξει στις 03/06/2018, ημέρα Κυριακή.

Την Δευτέρα 04/06/2018 θα  πραγματοποιηθεί η κλήρωση στα γραφεία της εταιρείας. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν. Από την κλήρωση θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού, καθώς και δέκα ακόμη τυχεροί για το δεύτερο δώρο του διαγωνισμού.

Εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, θα ενημερωθεί προσωπικά ο νικητής στο email που δηλώθηκε κατά τη διαδικασία εγγραφής και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.autoepiskevastis.gr καθώς και στην σελίδα του περιοδικού στο Facebook.

Κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια και μοναδική συμμετοχή στην κλήρωση.

Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας όλων των συμμετεχόντων και το δικαίωμα να αποκλείσει από την κλήρωση οποιονδήποτε συμμετέχοντα για την  υποβολή συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά και μόνο επαγγελματίες του επισκευαστικού κλάδου του αυτοκινήτου, οι οποίοι είναι ενήλικες και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.  Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις διοργανώτριες εταιρείες καθώς και οι συγγενείς α’ και β’  βαθμού αυτών.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι αυστηρά  προσωπική και δεν επιτρέπεται συμμετοχή για λογαριασμού τρίτου.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε  περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας παραλαβής του δώρου από τον νικητή, ή ακυρότητας της συμμετοχής του, ενώ αυτός δεν δύναται να προβάλει ουδεμία αξίωση έναντι της εταιρείας.

Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία,  με την ταυτότητα τους που επιβεβαιώνει το ονοματεπώνυμο που δηλώθηκε στον διαγωνισμό.

Το δώρο δεν ανταλλάσσεται μερικά ή ολικά με  χρήματα και δεν μεταβιβάζεται.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους του διαγωνισμού, να παρατείνει, να μειώσει ή να διακόψει τη χρονική  διάρκεια του διαγωνισμού οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς  ή λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο, μετά από ενημέρωση του κοινού με σχετική ανακοίνωση.

Η εταιρεία καθώς και οι χορηγοί του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της  διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η  δημοσίευση των δώρων, της διαδικασίας και των ονομάτων των νικητών σε μέσα  μαζικής ενημέρωσης. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην ένταξη των μη ευαίσθητων  προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα  σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία και τους χορηγούς του διαγωνισμού για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών. Τα ανωτέρω δεδομένα προορίζονται για ιδιωτική  χρήση από την εταιρεία και τους χορηγούς του διαγωνισμού και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτα, νομικά ή φυσικά  πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι  συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω αρχείο, επικοινωνώντας με την εταιρεία.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την  πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

Οι όροι του διαγωνισμού διέπονται από το  ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά σχετικά με αυτόν αρμόδιο  καθ’ ύλην και κατά τόπο είναι το Δικαστήριο Αθηνών.