Λίπανση Αυτοκινήτου

Ο ρόλος της αντλίας λαδιού, ο ρόλος της διπλής παροχής στην οικονομία καυσίμου.

H λίπανση του αυτοκινήτου αποτελεί μέρος της ισορροπημένης θερμοκρασίας του αυτοκινήτου, μαζί με την ψύξη. Στόχος της λίπανσης είναι η εισροή του λαδιού στις επιφάνειες που τρίβονται, με απώτερο στόχο τη μείωση των τριβών. Η ποιότητα της λίπανσης εξαρτάται από το λιπαντικό. Το λιπαντικό μέσο (λάδι) που χρησιμοποιείται σε κινητήρες εσωτερικής καύσης προέρχεται απο επεξεργασία ορυκτελαίων και τη χρήση προσθέτων.

Τα βασικά εξαρτήματα του συστήματος λίπανσης είναι τα εξής : η αντλία λαδιού, η οποία αναρροφά το λάδι από το κάρτερ και το μοιράζει στα μπέκ ψεκασμού του και στις σωληνώσεις παροχής. Οι σύγχρονες αντλίες, πχ της Ford ή της Opel είναι διπλές. Πρόκειται για αντλίες λαδιού διπλής παροχής και μία ελεγχόμενη αντλία νερού, που αποσυνδέεται όταν το ψυκτικό του κινητήρα είναι κρύο για ταχύτερη προθέρμανση.Στόχος η εξοικονόμηση καυσίμου. Επίσης, η μεταβλητή αντλία λαδιού προσαρμόζει την λίπανση του κινητήρα ανάλογα με τις απαιτήσεις κατά τη λειτουργία του.

Υπάρχουν δύο τύποι αντλιών λαδιού:
1) Η αντλία λαδιού µε οδοντωτούς τροχούς (γραναζωτή).
2) Η αντλία µε στροφείς (λοβούς).

Η αντλία παίρνει κίνηση απο τον στροφαλοφόρο άξονα μέσω αλυσίδας, το φίλτρο λαδιού, που κρατάει τις ακαθαρσίες και τα κατάλοιπα της καύσης, η βαλβίδα ανακύκλωσης αναθυμιάσεων στην κεφαλή η οποία κατευθύνει τους ατμούς του λιπαντικού στην εισαγωγή του αέρα όταν η πίεσή τους ξεπεράσει κάποιο συγκεκριμένο όριο, η τάπα πλήρωσης του κινητήρα με λάδι στην κεφαλή, ο δείκτης στάθμης λαδιού, το όργανο πίεσης λαδιού στο καντράν του αυτοκινήτου (όταν υπάρχει), και το ψυγείο λαδιού (όταν υπάρχει).

Η λίπανση των τριβόµενων µερών ενός κινητήρα γίνεται µε την αντλία λαδιού που είναι, συνήθως, γραναζωτή, κινείται από τον στροφαλοφόρο άξονα ή και από τον εκκεντροφόρο και αναρροφά λάδι, µέσω µιας σίτας από το κάρτερ το οποίο και στέλνει στο φίλτρο λαδιού. Στη συνέχεια, το λάδι αποστέλλεται στο ψυγείο (αν υπάρχει), απ’ όπου πρεσάρεται στον κεντρικό σωλήνα διανοµής και από εκεί, µε τις απαραίτητες σωληνώσεις, στα διάφορα τµήµατα του κινητήρα, και έτσι Οδηγείται, πρώτα, στα κουζινέτα των εδράνων και αφού λιπάνει τα κοµβία τους, µετά εισέρχεται στο στροφαλοφόρο άξονα. Ο στροφαλοφόρος είναι διάτρητος και επιτρέπει στο λάδι να φθάσει στα κουζινέτα των “ποδιών” του διωστήρα τα οποία και λιπαίνει, πρίν έλθει δια µέσου αυτών στους πείρους των εµβόλων. Μετά και τη λίπανση των πείρων αυτών, µια µικρή ποσότητα λαδιού φεύγει από τα άκρα τους και λιπαίνει το εσωτερικό των κυλίνδρων. Τελικά, µετά και από αυτή τη διαδικασία, το λάδι επιστρέφει ζεστό στο κάρτερ.

Παράλληλα, µέσω άλλης διακλάδωσης από το ψυγείο λαδιού λιπαίνονται, µε τον ίδιο τρόπο, τα κουζινέτα του εκκεντροφόρου άξονα, τα κοκοράκια των βαλβίδων και τα έδρανα των αξόνων των διαφόρων οδοντωτών τροχών, ενώ και αυτή η ποσότητα του λαδιού επιστρέφει στο κάρτερ. Αυτό το σύστηµα λίπανσης είναι εφοδιασµένο µε ανακουφιστική βαλβίδα (by-pass), η οποία δεν επιτρέπει την υπέρβαση της πίεσης του λαδιού πάνω από το επιτρεπόµενο όριο, µέσα στο κύκλωµα.