Κινητή τηλεφωνία και αυτοκίνητα πηγαίνουν μαζί

Έρχεται το 5G, με υπηρεσίες προηγμένες για την μετακίνηση.

Οι εταιρίες AUDI AG, BMW Group, Daimler AG, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia και Qualcomm Incorporated, ανακοίνωσαν το δημιουργία του “5G Automotive Association”. Μέσω αυτού θα εξελίσσονται, δοκιμάζονται και προωθούνται λύσεις μετακίνησης. Παράλληλα θα υποστηρίζεται η τυποποίηση, ενώ θα επιταχυνθεί η εμπορική διαθεσιμότητα και διείσδυση στην παγκόσμια αγορά. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των αναγκών συνδεδεμένων οχημάτων και οδικής ασφάλειας με εφαρμογές όπως συνδεδεμένη, αυτοματοποιημένη οδήγηση,  καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες και ενσωμάτωση σε μικρές πόλεις και ευφυή μέσα μεταφοράς.

Με την επόμενη γενιά δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5G και τη συνεχή εξέλιξη του LTE, που περιλαμβάνει επικοινωνία Cellular Vehicle-to-everything (C-V2X), οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT) συγκλίνουν προς το Internet of Things – IoΤ (το Internet των Πραγμάτων) και την ψηφιοποίηση των βιομηχανιών.Από την εξέλιξη των σημερινών δικτύων κινητής τηλεφωνίας θα προκύψει μία νέα γενιά που θα μπορεί να διαχειρίζεται πολύ μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, να συνδέει περισσότερες συσκευές, να μειώνει σημαντικά το λανθάνοντα χρόνο (latency) και να παρέχει νέα επίπεδα αξιοπιστίας.

Για παράδειγμα, το 5G θα υποστηρίζει καλύτερα επικοινωνίες κρίσιμες για την ασφάλεια, επικοινωνίες του οχήματος προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και συνδεδεμένες λύσεις μετακίνησης. Οι νέες λύσεις παρέχουν νέες τεχνολογικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις βιομηχανίες του αυτοκινήτου και του ICT, και τα μέλη θα συνεργαστούν στενά για να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες. Η Συμμαχία θα ασχοληθεί με τα κρίσιμα τεχνικά και ρυθμιστικά ζητήματα, αξιοποιώντας δίκτυα κινητής τηλεφωνίας επόμενης γενιάς και ενσωματώνοντας στις πλατφόρμες οχημάτων λύσεις συνδεσιμότητας, δικτύωσης και υπολογιστών.

Οι κύριες δραστηριότητές της περιλαμβάνουν:

  • Προσδιορισμό και εναρμόνιση περιπτώσεων χρήσης, τεχνικών απαιτήσεων και στρατηγικών εφαρμογής.
  • Υποστήριξη τυποποίησης και ρυθμιστικών φορέων, πιστοποίηση και διαδικασίες έγκρισης.
  • Ανάλυση απαιτήσεων της τεχνολογίας vehicle-to-everything, όπως ασύρματη συνδεσιμότητα, προστασία, ιδιωτικότητα, ταυτοποίηση, αρχιτεκτονικές κατανεμημένου υπολογιστικού νέφους και άλλα.
  • Διεξαγωγή κοινών projects καινοτομίας και εξέλιξης που οδηγούν σε ολοκληρωμένες λύσεις, δοκιμών διαλειτουργικότητας, πιλοτικών προγραμμάτων ευρείας κλίμακας και πειραμάτων.