Έλεγχος στο σύστημα πέδησης για την αποφυγή υπερθέρμανσης.

Οι ειδικοί της Federal-Mogul Motorparts αναφέρουν, ότι, η υπερθέρμανση στο σύστημα πέδησης έχει συγκεκριμένες αιτίες και μπορεί να προέρχεται από διάφορους λόγους.  

Ειδικότερα για το σύστημα φρένων με αεριζόμενους δίσκους, ένα από τα πιο συνήθη σημεία υπερθέρμανσης τους είναι η λάθος ρύθμισης του διάκενου μεταξύ του δίσκου και στο τακάκι.

Εάν η απόσταση είναι πολύ κοντά ή μακριά, υπάρχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις:

 • Όταν η απόσταση είναι πολύ μακριά, είναι πιθανό να οδηγήσει σε κακή απόδοση του συστήματος πέδησης λόγω του ότι το τακάκι δεν ανταποκρίνεται πλήρως στο δίσκο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνει σημαντικά την απόδοση στο σύστημα πέδησης να επιφυλάσσει κινδύνους!
 • Όταν η απόσταση είναι πολύ κοντά, το τακάκι φρένων και ο δίσκος συνεχίζουν να «τρίβονται» όταν δεν χρησιμοποιούνται τα φρένα, προκαλώντας ανεπιθύμητη φθορά και υπερθέρμανση του συστήματος φρένων – με αποτέλεσμα την κακή απόδοση των φρένων, έντονο θόρυβο και πρόωρη βλάβη στο δισκόφρενο.

Στην πιο ακραία περίπτωση δημιουργούνται υψηλές υπερθερμάνσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε ρωγμές δίσκου.

Τακτικός έλεγχος της απόστασης λειτουργίας

Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, επιτυγχάνετε τη βέλτιστη απόσταση από το τακάκι και το δίσκο. Η Ferodo συνιστά να ελέγχετε τακτικά την απόσταση αυτή. Όλα τα δισκόφρενα είναι εφοδιασμένα με αυτόματο ρυθμιστή, ο οποίος προσαρμόζεται αυτομάτως κατά την λειτουργία των φρένων. Ωστόσο, πρέπει να ελέγχονται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται ότι διατηρούν τη σωστή διαδρομή που έχει ορίσει ο κατασκευαστής. Επίσης, οι αυτόματοι ρυθμιστές δεν απαιτούν κάποια χειροκίνητη ρύθμιση. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά από έναν μηχανικό σε κάθε αλλαγή στα τακάκια φρένων. Αν διαπιστωθεί ότι ένας αυτόματος ρυθμιστής λειτουργεί πέρα από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο, τότε αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα στο σύστημα φρένων τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.

 Η διαδικασία ρύθμισης της πέδησης

 1. Βεβαιωθείτε ότι τα φρένα είναι αποσυνδεδεμένα και ότι οι τροχοί του οχήματος έχουν μπλοκαριστεί για να αποφευχθεί η μετακίνηση τους.
 2. Αφαιρέστε τον τροχό.
 3. Πιέστε το σύστημα δαγκάνας προς τα μέσα. Πιέστε μέσα από τα έμβολα και ελέγξτε τόσο τα έμβολα όσο και το πίσω έλασμα του.
 4. Ελέγξτε το διάκενο λειτουργίας με ένα μετρητή μεταξύ των εμβόλων και της πλάκας. Εδώ θα πρέπει να έχει το εύρος όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή.
 5. Αν η διαδρομή λειτουργίας είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από τη σωστή τιμή, συνεχίστε με τα βήματα 6-9.
 6. Ρυθμίστε το διάκενο λειτουργίας όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή των φρένων.
 7. Δοκιμάστε τα φρένα τουλάχιστον 50 φορές.
 8. Ελέγξτε και πάλι το διάκενο λειτουργίας με ένα μετρητή για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται εντός της περιοχής που καθορίζεται από τον κατασκευαστή των φρένων.
 9. Αν το διάκενο λειτουργίας εξακολουθεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από τη σωστή τιμή, θα χρειαστεί να αντικατασταθεί πλήρως ολόκληρο το φρένο ή το περίβλημα μόνο σύμφωνα με τα εγχειρίδια του κατασκευαστή των φρένων.