Τεχνολογία

Τεχνολογία SCR της Opel

Ιανουάριος 15, 2016

Η Opel ξεκινά εθελοντικές δράσεις για τη συμμόρφωση με τις μελλοντικές προδιαγραφές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και οξειδίων του αζώτου (NOx).