Η ανακύκλωση καυσαερίων EGR

Η ανακύκλωση καυσαερίων (ΕGR) είναι μία επιβεβαιωμένη και δοκιμασμένη μέθοδος για τη μείωση ρύπων.

Με την ανάμιξη των καυσαερίων μειώνεται το ποσοστό οξυγόνου στο μίγμα καυσίμου – αέρα και έτσι μειώνεται η θερμοκρασία καύσης στους κυλίνδρους. Όπως αναφέρει η PIERBURG,  τα επιβλαβή οξείδια του αζώτου (NOx) δημιουργούνται κυρίως σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις ενώ είναι εφικτή η μείωση συγκεντρώσεων NOx , τα οποία αποδίδονται στο περιβάλλον έως και 50 %.

Σε πετρελαιοκινητήρες μειώνεται εκτός αυτού ο σχηματισμός σωματιδίων αιθάλης κατά περ. 10 %. Η ανακύκλωση καυσαερίων ενεργοποιείται μόνο σε ορισμένα σημεία λειτουργίας. Κατά κανόνα σε βενζινοκινητήρες πρόκειται για αριθμούς στροφών πάνω από το ρελαντί μέχρι το επάνω μερικό φορτίο, σε πετρελαιοκινητήρες για αριθμούς στροφών έως περ. 3000 min-1 και μεσαίο φορτίο.

Τα εξαρτήματα EGR

Η βαλβίδα ΕGR δοσομετρά την ποσότητα των ανακυκλούμενων καυσαερίων. Τοποθετείται είτε στην πολλαπλή εξαγωγής ή στη γραμμή αναρρόφησης, ή εδράζεται σε έναν ανθεκτικό στη θερμότητα σωλήνα καυσαερίων, ο οποίος συνδέει την πολλαπλή εξαγωγής με τη γραμμή αναρρόφησης. Οι πνευματικές βαλβίδες ΕGR ενεργοποιούνται με υποπίεση μέσω ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων: Στα απλά συστήματα με μία ηλεκτρική βαλβίδα μεταγωγής (EUV) η βαλβίδα ΕGR επιτελεί απλά τη λειτουργία ανοίγματος – κλεισίματος. Σε συστήματα με ηλεκτροπνευματικό μετατροπέα (EPW) η βαλβίδα ΕGR μπορεί να προσαρμόζεται χωρίς διαβάθμιση. Η υποπίεση δημιουργείται από τον αυλό εισαγωγής ή παράγεται από μία αντλία κενού. Οι ηλεκτρικές ή με ηλεκτρικό μοτέρ βαλβίδες EGR ενεργοποιούνται απευθείας από τη μονάδα ελέγχου (εγκέφαλο) και δεν χρειάζονται πλέον υποπίεση και ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες.