Τεχνολογία SCR της Opel

Η Opel ξεκινά εθελοντικές δράσεις για τη συμμόρφωση με τις μελλοντικές προδιαγραφές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και οξειδίων του αζώτου (NOx).

Από το Q2 2016, και επιπλέον των επίσημων πληροφοριών κατανάλωσης και εκπομπών CO2, θα δημοσιεύονται οι τιμές κατανάλωσης που καταγράφονται στον κύκλο WLTP.

Oι πρωτοβουλίες της Opel συνεχίζονται και με τις εκπομπές NOx. Η εταιρία έχει ξεκινήσει να δουλεύει πάνω σε βελτιωμένες λύσεις για την αποτελεσματικότητα  των συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων σε κινητήρες diesel Euro 6 με τεχνολογία SCR εν όψει του μελλοντικού προτύπου RDE. Το RDE είναι ένα πρότυπο εκπομπών ρύπων σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης που συμπληρώνει τις υπάρχουσες μεθόδους δοκιμών και μετρά τους ρύπους ενός οχήματος απευθείας στο δρόμο.

«Θα χρησιμοποιήσουμε το SCR σαν ένα σύστημα για κινητήρες Euro 6 diesel το οποίο εξελίσσεται ενώ παράλληλα διερευνούμε προοπτικές υψηλότερης απόδοσης μέσα από την ανάπτυξη πιο προηγμένων τεχνολογιών.»

Εργασίες βελτίωσης του συστήματος SCR στους κινητήρες diesel Euro 6 SCR έχουν ξεκινήσει και περιμένουμε υλοποίηση στην παραγωγή από το καλοκαίρι του 2016. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει επίσης εθελοντικές δράσεις μέσα από προγράμματα ικανοποίησης πελατών με τη συμμετοχή 43.000 οχημάτων που ήδη κυκλοφορούν στους Ευρωπαϊκούς δρόμους (Zafira Tourer, Insignia και Cascada). Τα αυτοκίνητα αυτά θα αποκτήσουν νέα χαρτογράφηση όταν είναι διαθέσιμη.

Ο CEO της Opel, Dr. Neumann απαιτεί επίσης βελτίωση της διαφάνειας μεταξύ κατασκευαστών αυτοκινήτων και φορέων στην Ευρώπη. «Στις ΗΠΑ, οι εταιρίες γνωστοποιούν στους φορείς την πλήρη φιλοσοφία χαρτογράφησης που χρησιμοποιούν. Θα ήθελα και εμείς να ενστερνιστούμε αυτή την πρακτική στην Ευρώπη.» Στο πλαίσιο αυτό, ο CEO της Opel προτείνει όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη να συμμετάσχουν σε μία διαπραγματευόμενη συμφωνία για μεγαλύτερη διαφάνεια.