Το BMW Group ενώνει τις δυνάμεις του με την Tencent

Η BMW China Automotive Trading Ltd. και η Tencent υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας στο Πεκίνο με σκοπό τη δημιουργία της πλατφόρμας BMW Group China High Performance D³. Το BMW Group θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα ως βάση για την ανάπτυξη τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης και προϊόντων κατάλληλων για τις ιδιάζουσες τοπικές, κυκλοφοριακές συνθήκες και τις απαιτήσεις των ντόπιων πελατών.

Η πλατφόρμα BMW Group China High Performance D³ πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το “D³” στην ονομασία της νέας πλατφόρμας IT συμβολίζει το Data-Driven Development, που αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη (Επίπεδο 3) και πλήρως (Επίπεδο 4) αυτοματοποιημένων λειτουργιών οδήγησης.

Πριν το BMW Group ξεκινήσει την παραγωγή αυτόνομων οχημάτων Επιπέδου 3 το 2021, η πλατφόρμα θα χρησιμοποιείται κυρίως για αξιολόγηση της ασφάλειας της αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 3 και μελέτη των πρώτων τεχνολογιών Επιπέδου 4. Μετά το 2021, η πλατφόρμα θα υποστηρίξει τόσο την εξέλιξη μετά την παραγωγή αυτόνομων μοντέλων Επιπέδου 3 όσο και την έρευνα τεχνολογιών Επιπέδου 4.

Η Tencent θα παρέχει αρχιτεκτονική ΙΤ, εργαλεία και πλατφόρμες σε όλο το φάσμα έρευνας και εξέλιξης της αυτοματοποιημένης οδήγησης. Και οι δύο εταίροι θα συμμορφώνονται πλήρως με την Κινεζική νομοθεσία και τους κανονισμούς προστασίας των δεδομένων, θα υπερασπίζονται την ασφάλεια των δεδομένων αποσοβώντας τους κινδύνους και θα διασφαλίζουν τη συμβατότητα των δεδομένων, κάνοντας χρήση της της τεχνογνωσίας της Tencent.