Ανοδική πορεία για την αγορά αυτοκινήτου, ποιες κατηγορίες …διαπρέπουν!

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά το Μάρτιο 2021.

 

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

 

  Μάρτιος 2021 Μάρτιος 2020 Μεταβολή
Καινούργια επιβατικά 8.984 3.743 +140,0%
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 1.119 413 +170,9%
Καινούργια λεωφορεία 19 19 +0,0%
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 3.211 1.548 +107,4%
       
  Ιανουάριος -Μάρτιος 2021 Ιανουάριος -Μάρτιος 2020 Μεταβολή
Καινούργια επιβατικά 23.439 21.390 +9,6%
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 2.572 1.748 +47,1%
Καινούργια λεωφορεία 59 113 -47,8%
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 7.148 6.086 +17,4%

 

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Μάρτιο, έχει ως εξής:

 

 

 

 

Segment Μάρτιος 2021 Μάρτιος 2020 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος -Μάρτιος 2021 Ιανουάριος -Μάρτιος 2020 Διαφορά

(μονάδες μεριδίου)

A 9,6% 12,3% -2,7 7,9% 10,3% -2,5
A-SUV 1,5% 1,1% +0,3 1,2% 1,9% -0,6
A TOTAL 11,0% 13,4% -2,4 9,1% 12,2% -3,1
B 30,1% 26,8% +3,3 30,8% 29,2% +1,6
B-SUV 19,4% 18,0% +1,4 19,9% 18,1% +1,8
B TOTAL 49,5% 44,8% +4,7 50,7% 47,3% +3,4
C 12,5% 13,0% -0,5 12,8% 12,8% +0,0
C-SUV 20,1% 22,1% -2,0 21,2% 21,1% +0,1
C TOTAL 32,6% 35,1% -2,4 34,1% 33,9% +0,2
D 3,0% 1,5% +1,5 2,2% 1,4% +0,8
D-SUV 2,5% 2,1% +0,4 2,5% 2,6% -0,1
D TOTAL 5,5% 3,6% +1,9 4,7% 4,0% +0,7
E 0,1% 0,2% +0,0 0,1% 0,2% -0,1
E-SUV 0,2% 0,5% -0,3 0,4% 0,3% +0,1
E TOTAL 0,4% 0,7% -0,3 0,5% 0,5% +0,0
F-G 0,0% 0,0% +0,0 0,0% 0,0% +0,0
F-G-SUV 0,1% 0,1% +0,0 0,1% 0,1% +0,0
F-G TOTAL 0,1% 0,2% +0,0 0,1% 0,2% +0,0
SPORTS 0,1% 0,2% -0,1 0,1% 0,1% -0,1
MPV 0,1% 0,2% -0,1 0,1% 0,1% +0,1
MPV-M/COMBI 0,7% 1,9% -1,2 0,6% 1,7% -1,1
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0
(Εκ των οποίων SUV 43,8% 43,9% -0,1 45,3% 44,0% +1,3)

 

  Μάρτιος 2021 Μάρτιος 2020 Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος –

Μάρτιος 2021

Ιανουάριος –

Μάρτιος 2020

Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Δεκ. ‘20*

Μερίδιο αγοράς

στην ΕΕ

Ιαν.-Δεκ. ‘19*

Διαφορά (μονάδες μεριδίου)
Βενζίνη 49,8% 57,5% -7,7 49,1% 58,3% -9,2 47,5% 57,8% -10,3
Πετρέλαιο 21,5% 25,7% -4,2 21,6% 27,1% -5,5 28,0% 31,6% -3,6
Υβριδικά (HEV) 20,6% 13,5% +7,1 21,5% 12,1% +9,4 11,9% 5,7% +6,2
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 6,4% 1,1% +5,3 5,5% 0,7% +4,8 10,5% 3,0% +7,6
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) 1,1% 2,1% -1,0 1,4% 1,8% -0,4 2,1% 2,0% +0,1
Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

0,5% 0,0% +0,5 0,9% 0,0% +0,9

*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση

 

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και το Φεβρουάριο ως εξής:

 

  Φεβρουάριος 2021 Φεβρουάριος 2020 Μεταβολή Ιανουάριος –Φεβρουάριος 2021 Ιανουάριος –Φεβρουάριος 2020 Μεταβολή
ΕΕ(1) 771.486 956.430 -19,3% 1.498.116 1.912.877 -21,7%
ΕΕ 14(2) 679.970 854.000 -20,4% 1.326.171 1.701.095 -22,0%
ΕΕ(1) + EFTA(3) 798.858 986.578 -19,0% 1.551.498 1.972.084 -21,3%
Ελλάδα 6.689 7.862 -14,9% 14.455 17.647 -18,1%

 

(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.

(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.

(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.